UVJETI KUPNJE
Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju
ponudu za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi
način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i MB Natural, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Internet trgovine uz
plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske
komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona
s ljudskim posredovanjem i bez njega, te putem Interneta.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu na jedan od slijedećih načina:
odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik
odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik
odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem telefonskog broja istaknutog na svakoj od stranica
a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će
ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za
registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili
uporaba tuđih podataka.
b) Prilikom registracije na naš Facebook profil, ukoliko želite komentirati i aktivno sudjelovati na našem
Facebook profilu, koristit će se ime (Facebook račun) kojim ste registrirani na Facebook.