PREDUGOVORNA OBAVIJEST
Na uvjete poslovanja i korištenja stranica www.mbnatural.hr, i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 , NN 41/08 i 125/111). Obratite posebnu pozornost na razliku uvjeta koji se odnose između kupovine (ugovora) na prodajnom mjestu u trgovini i kupovine (ugovora) sklopljenog na
daljinu (Internet trgovina ,). U uvjetima poslovanja i korištenja možete pronaći i:

OBAVIJEST 0 NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

MB Natural d.o.o., Vidikovac 124, Brezovac, 43000 Bjelovar, Matični broj: 4954807, OIB:76882048180, Registrirano kod Trgovačkog suda u Bjelovaru, Temeljni kapital 20.000,00kn uplaćen u cijelosti, Mob: +385 98377215, +385 913153112, IBAN: HR5723600001102709215, e-mail: info@mbnatural.hr, Direktor Željko Blagojević
Pri naručivanju proizvoda sredstvima daljinske komunikacije i sklapanju ugovora, Kupac će odmah biti upoznat
sa svim propisanim podacima iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača i dostavit će mu se ova predugovorna obavijest, kao i informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora, sukladno članku 61. Zakona o zaštiti potrošača.

OPĆI UVJETI
Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili
upoznati sa svim svojim pravima i obvezama. Pridržavamo pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez
obaveze prethodne najave, te nećemo biti odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih
promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama.
MB Natural pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja, kao i ostalih usluga i pod stranica koje su
sastavni dio Internet trgovine, i to u svako doba bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za
kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na
ovim Internet stranicama
MB Natural pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluge Internet trgovine u svako doba
bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje
određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Općih uvjeta korištenja. Korištenje usluga odobrava se
isključivo punoljetnim osobama.
Uporaba i korištenje Internet trgovine od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili
skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a
MB Naturalne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu
odgovornost i isti se ne mogu smatrati zamjenom za liječničku ili nutricionističku terapiju.

UVJETI PRODAJE
Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju
ponudu za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi
način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i MB Natural, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Internet trgovine uz
plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega, te putem Interneta.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu na jedan od slijedećih načina:
odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik
odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik
odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem telefonskog broja istaknutog na svakoj od stranica
a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će
ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za
registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili
uporaba tuđih podataka.
b) Prilikom registracije na naš Facebook profil, ukoliko želite komentirati i aktivno sudjelovati na našem
Facebook profilu, koristit će se ime (Facebook račun) kojim ste registrirani na Facebook.
CIJENE PROIZVODA I USLUGA istaknute na Internet stranicama, reklamama i u katalozima izražene su u
kunama i u njih je uračunat PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i
akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.
TROŠKOVI DOSTAVE priopćavaju se prilikom naručivanja i ovise o dostavnoj službi koja će biti izabrana i
sukladno tome se naplaćuju.
MB Natural d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu
proizvoda. Slika koja ilustrira proizvod ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda.
Na stranicama ćemo nastojati objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzimamo odgovornost za točnost i
potpunost istih. Sva prava kupca na reklamacije i povrate opisana su u ovim uvjetima.

NAČINI PLAĆANJA
a) Internet bankarstvo

ISPORUKA PROIZVODA:
Naručene artikle isporučujemo Hrvatskom Postom, City Expressom, Overseasom ili
drugom kurirskom službom. Isporuka će uslijediti u roku 8 dana od dana narudžbe, a najkasnije u zakonom
propisanom roku od 30 dana. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što
proizvod nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti, dužni smo kupca obavijestiti pisanim putem , a kupac
ima pravo odustati od narudžbe/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku. Sve naručene artikle nastojat
ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u
više pošiljki.
REKLAMACIJE PROIZVODA se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje. Bez računa nema reklamacija.
Kupac ima pravo reklamirati proizvod zbog materijalnih nedostataka tijekom 2 godine od dana kupnje istog.
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.
Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih
oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste, jer postoji mogućnost da je proizvod
unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti MB Natural, uz
napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod pošaljite na adresu
MB Natural d.o.o., Vidikovac 124, Brezovac, 43 000 Bjelovar, ili nas kontaktirajte na telefon +385 98377215.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina,) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (Članak 72. ZZP), u roku četrnaest (14) dana od primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti. Ukoliko kupac s ugovorom na daljinu nije dobio potvrdu prethodne obavijesti o mogućnosti jednostranog raskida ugovora, pravo kupca za jednostrani raskid ugovora je 12 mjeseci.

Korisnik/kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz
njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga
bude potpuno ispunjena, ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave, ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora MB Natural obavijestiti o svojoj
odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i, to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na
MB Natural d.o.o., Vidikovac 124, Brezovac, 43000 Bjelovar, ili nas kontaktirajte na telefon +385 98377215, na mail info@mbnatural.hr u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može
koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je
korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno usluga ako je
o njoj riječ, od sklapanja Ugovora. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada MB Natural zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je
korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve
troškove u odnosu na povrat. Povrat novca MB Natural može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili
nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad. Korisnik je dužan robu poslati na adresu MB Natural d.o.o., Vidikovac 124, Brezovac, 43 000 Bjelovar bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam.

Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom (članak
77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onog,
koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.
Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne
dostavi u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te
Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već će se izvršiti procjena umanjenja
vrijednosti proizvoda.

OBAVIJEST 0 NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte,
telefaksa ili elektroničke pošte kao i u sjedištu tvrtke MB Natural d.o.o..
Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka
prigovora. U suprotnom se možete obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

INFORMACIJE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR)
Osobne podatke koje proslijedite tvrtki MB Natural d.o.o. nadziru se i čuvaju sukladno
Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog
parlamenta i vijeća (General Data Protection Regulation – GDPR)
MB Natural d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih
obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg
razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih svojih usluga. MB Natural d.o.o. prikuplja,
obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Internet trgovine bez otkrivanja
identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

ODGOVORSNOST ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Voditelj obrade podataka ;
MB Natural d.o.o
Vidikovac 124, Brezovac
43 000 Bjelovar
info@mbnatural.hr
+385 98377215
KORIŠTENJE I SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Osobni podatak je informacija kojom se utvrđuje Vaš identitet, npr. Vaše ime, prezime, adresa stanovanja, broj
telefona/mobitela, e-mail adresa itd
Podatke koje date MB Natural d.o.o. ukoliko nije drugačije definirano, koriste se dvije (2)
godine nakon čega je potrebno ponovo obnoviti dozvole za korištenje Vaših osobnih podataka ili do Vašeg
opoziva.

Sukladno zakonima o trgovačkim društvima, poreznim i drugim propisima postoji mogućnost potrebe daljnje
potrebe Vaših podataka. U tom slučaju, vaši podaci se neće više obrađivati u druge svrhe.

SVRHA TEMELJEM IZVRŠAVANJA UGOVORA ILI PREDUGOVORNIH RADNJI
MB Natural d.o.o. ne prikuplja i ne obrađuje Vaše osobne podatke, ukoliko Vi izričito ne
predate takve podatke prilikom naručivanja proizvoda radi dostave, anketiranja ili želje za sudjelovanjem u
nagradnim igrama. Konkretno – Da bismo Vam mogli isporučiti paket potrebni su nam Vaši podaci, kao i
podatak telefona / mobitela ukoliko dođe do potrebe da vas informiramo o trenutnom statusu ( npr. ukoliko
narudžba iz određenih razloga ne može biti procesuirana).
Navedene dodatne podatke koje ste dali svojevoljno -MB NATURAL d.o.o. može koristiti
isključivo u kontekstu ukoliko za njih postoji jasna privola.

SVRHE U OKVIRU PRIVOLA
Ukoliko date izričiti pristanak ( privolu) za korištenje vaših osobnih podataka, za koje ćete biti pitani tijekom
kupovine putem internetske stranice, koristit ćemo ih u svrhu buduće individualizirane
komunikacije namijenjene radi prodaje i obavještavanja o
• posebnim ponudama,
• novim proizvodima i pogodnostima,
• istraživanjima
• događanjima ( eventima)
putem komunikacijskih kanala za koje ste dobrovoljno ostavio/la podatak, a ponuđene su Vam mogućnosti;
mobitel (SMS/Viber) pismena pošta (pr. slanje printanih kataloga/letaka), telefonski poziv (pr.za istraživanje zadovoljstvom usluge), e-mail.
DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA SA TREĆIM STRANAMA
Poštujemo povjerenje koje ste nam dali dijeljenjem vaših osobnih podataka, te ih nećemo dijeliti s trećim
osobama za vlastitu upotrebu ili svrhu osim ako zakon nalaže drugačije. Ponekad MB Natural
d.o.o. treba prenijeti osobne podatke drugim tvrtkama ili vanjskim pružateljima usluga za daljnju obradu.

Pružatelji usluga mogu se npr. angažirati u kontekstu isporuka vaših proizvoda (naše skladište, isporuka),
plaćanja narudžbi (npr. banke), u svrhu personalizirane komunikacije (tiskare, usluge isporuke) i si. s kojima smo
sklopili pisani ugovor o obradi vaših osobnih podataka samo u gore navedene svrhe
U slučaju bilo kakvih zahtjeva pravne ili policijske uprave i, ako je to potrebno, za određene pravne postupke,
istrage i si., MB Natural d.o.o. dužna je podijeliti vaše osobne podatke s takvim službenim
državnim tijelima.

OSJETLJIVI PODACI
MB Natural d.o.o. ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske
podatke.

VAŠA PRAVA
Temeljem primjenjivih propisa, Vaša su prava sljedeća:
Pravo na infromacije – Ako imate pitanja u vezi naše politike zaštite osobnih podataka ili kako se
obrađuju vaši osobni podaci, slobodno kontaktirajte našeg službenika za osobne podatke
info@mbnatural.hr
ako su osobni podaci koji se odnose na Vas netočni, imate pravo (bez nepotrebnog odgađanja) tražiti
ispravak tih podataka, kao i dopuniti ih ako su isti nepotpuni
imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas (bez nepotrebnog odgađanja),
imate pravo ishoditi ograničenje obrade osobnih podataka,
imate pravo na prijenos podataka, odnosno imate pravo zaprimiti osobne podatke koje ste nam pružili
zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti
drugom voditelju obrade bez ometanja s naše strane.
imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koje ste nam pružili
Agenciji za zaštitu osobnih podataka, i to na adresu elektroničke pošte azop@azop.hr ili na adresu
Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb.

MB Natural d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave.
Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će
spor riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Bjelovaru.

INFORMATIVNI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o
svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom
poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i
prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i
priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.
Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi
odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili,
uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada
smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu
vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili,
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na
drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.
Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.
Robu pošaljite na MB Natural. Vidikovac 124, Brezovac, 43 000 Bjelovar, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.
Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim
onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici
možete elektronički ispuniti i poslati.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez
odgađanja, elektroničkom poštom.

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA 2018