Nagradna igra

Pravila nagradne igre:
1. Nagradnu igru priređuje i organizira:
– MB Natural d.o.o., OIB: 76882048180, Adresa: Vidikovac 124, Brezovac 43000 Bjelovar
– Nagradna igra odvija se na društvenim mrežama ali ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebook – a niti je povezan s Facebook –om
2. Svrha:
– Nagradna igra se provodi u svrhu promocije robe iz proizvodnog i trgovačkog asortimana MB Natural d.o.o. – a te ostvarivanje promidžbenih učinaka te unapređenja prodaje i promocije asortimana MB Natural d.o.o. – a
3. Vrijeme trajanja nagradne igre:
– Početak: 12.12.2019.
– Završetak: 02.01.2020.
– Nagradna igra odvija se na području cijele Republike Hrvatske
4. Fond nagradne igre:
– 6 sretnih dobitnika od čega
• 3 sretna dobitnika Laringostop paketa čija je vrijednost: 90,00 kn + 30,00 kn = 120,00 kn * 3 = 360,00 kn
• 3 sretna dobitnika Relax MB paketa čija je vrijednost: 120,00 kn + 30,00 kn = 150,00 kn * 3 = 450,00 kn
Ukupna vrijednost nagradne igre: 810,00 kn
5. U kunama iskazana pojedinačna vrijednost svake nagrade iz nagradnog fonda:
– Laringostop paket se sastoji iz dvije čajne mješavine Laringostop, čija vrijednost jedne čajne mješavine iznosi 45,00 kn. Nagradni paket „Laringostop“ se sastoji iz dvije čajne mješavine i troškova usluge dostave koja iznosi 30,00 kn. Dvije čajne mješavine iznose 90,00 kn + usluga dostave 30,00 kn = 120,00 kn. Nagradni paket Laringostop se dijeli 3 puta do kraja nagradne igre čija ukupna vrijednost iznosi: 360,00 kn
– Relax MB paket se sastoji iz čajne mješavine Relax MB i biljnih kapi Relax MB. Vrijednost čajne mješavine Relax MB iznosi 45,00 kn, a biljnih kapi Relax MB 75,00 kn. Nagradni paket „Relax MB“ se sastoji iz čajne mješavine Relax MB, biljnih kapi Relax MB i troškova usluge dostave koja iznosi 30,00 kn. Ukupan iznos Relax MB paketa je 150,00 kn. Nagradni paket Relax MB se dijeli 3 puta do kraja nagradne igre čija ukupna vrijednost iznosi: 450,00 kn
6. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri: u vrijeme trajanja nagradne igre:
 Lajkati objavu
 Podijeliti objavu
 Lajkati stranicu
 U komentar objave (nagradne igre) napisati za koji paket ste se odlučili
7. Postupak priređivanja i provođenja nagradne igre te izvlačenja nagrada
– Nagradna igra priređuje se na Facebook stranici tvrtke MB Natural d.o.o.
– Na samoj objavi nagradne igre na stranici tvrtke MB Natural d.o.o. mogu se pronaći svi uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri, kao i vrijednost svakog paketa, i link za preusmjeravanje na pravilnik o nagradnoj igri u kojem svaki sudionik može pročitati detaljne upute.
– Na web stranici tvrtke MB Natural d.o.o. se nalaze detaljne upute.
– U nagradnoj igri sudjelovati će isključivo osobe koje su ostvarile uvjete o sudjelovanju u nagradnoj igri
– Izvlačenje sretnih dobitnika izvršiti će se 3 puta i to 3 puta po 2 sretna dobitnika.
– Izvlačenje sretnih dobitnika izvršit će se na random.org stranici
– Svakoj osobi koja ispuni pravila o sudjelovanju u nagradnoj igri će se dodijeliti jedinstveni broj kraj njegovog imena, a izvlačenje će se izvršiti na random.org stranici na način da uz pomoć broja otkrijemo ime i prezime sretnog dobitnika.
– Jednom tjedno se izvlače dva sretna dobitnika, a pravilo je da se taj tjedan može podijeliti jedan paket Laringostop i jedan paket Relax MB. Ukoliko se dogodi da se izvuče sudionik nagradne igre koji je zatražio u komentaru paket Relax MB igra se nastavlja sve dok se ne izvuče sretni dobitnik koji je u komentaru zatražio paket Laringostop. Primjer: Izvučen je broj 76, a broj 76 „nosi“ ime Pero Perić, Pero Perić (u komentaru je zatražio Relax MB paket) je sretni dobitnik Relax MB paketa, zatim izvučen je broj 21 a broj 21 „nosi“ ime Snježana Snježić, Snježana Snježić (u komentaru je zatražio Relax MB paket) NIJE sretni dobitnik Relax MB paketa iz razloga što je taj tjedan već izvučen sretni dobitnik RELAX MB paketa, a igra se nastavlja dok se ne izvuče sretni dobitnik Laringostop paketa.
– Izvlačenje sretnih dobitnika (video izvlačenja) će se objaviti na web stranici tvrtke i Facebook stranici tvrtke, a datumi izvlačenja sretnih dobitnika su: 20.12.2019., 27.12.2019. i 03.01.2020.
8. Jamstvo dodjele nagrada
– Za dodjelu nagrada nagradne igre dobitniku jamči tvrtka MB Natural d.o.o.
– Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama
– Organizator (Tvrtka MB Natural d.o.o.) ne preuzima odgovornosti za:
• Bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe
• (ne)funkcioniranje interneta, stranice www.facebook.com i Http://www.mbnatural.hr i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja
• Postavljene fotografije na stranici od strane natjecatelja, koji jamče da imaju suglasnost od svih osoba koje se nalaze na fotografiji te da postavljanjem iste neće biti povrijeđena prava osobnosti tih osoba
• Ukoliko sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba, Organizator (MB Natural d.o.o.) ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja
• Organizator (MB Natural d.o.o.) također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi
9. Maloljetnici i osobe s ograničenom poslovnom sposobnošću
– Dobitnik dobivenu nagradu iz ovih pravila navedenih u ovom pravilniku preuzima osobino. Kod preuzimana nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet svojom osobnom iskaznicom, ili u slučaju maloljetnosti osobe ili osobe s ograničenoj oduzetom poslovnom sposobnošću, osobnom iskaznicom jednog od roditelja ili staratelja uz predočenje rodnog lista ili rješenja o imenovanju za staratelja, te potpisati izjavu o primitku iste
– Ukoliko je dobitnik nagradne igre maloljetna osoba, takva osoba ima pravo sudjelovati u Nagradnoj akciji jedino ukoliko roditelj ili staratelj maloljetnog dobitnika prihvati nagradu u ime i za račun maloljetnog dobitnika, te ukoliko se slaže s Pravilima nagradne akcije
– Ukoliko je dobitnik nagrade osoba s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, takva osoba stječe pravo na primanje nagrade tek nakon pisanog odobrenja njegovog/njezinog roditelja odnosno staratelja
10. Rok za podizanje nagradne igre
– Rok za podizanje nagradne igre ne postoji
– Sretnim dobitnicima smo osigurali dostavu paketa na njihovu kućnu adresu
– Nagradni paketi se šalju u roku 48 sati od izvlačenja nagradne igre
– Ukoliko sretni dobitnik ne preuzme pošiljku na kućnoj adresi i paket se vrati na adresu tvrtke MB Natural (dobitnik nije bio doma, dobitnik je odbio paket, dobitnik je dao neispravne podatke ili postoji neka viša sila) smatrati će se da je dobitnik odustao od nagradne igre i nagradni paket mu se neće ponovno slati niti će imati pravo preuzimanja paketa na adresi tvrtke MB Natural d.o.o.
11. Način na koji sudionici nagradne igre preuzimaju nagrade ako su ispunili uvjete propisane pravilima
– Sretnim dobitnicima smo osigurali dostavu paketa na njihovu kućnu adresu
– Nagradni paketi se šalju u roku 48 sati od izvlačenja nagradne igre
– Ukoliko sretni dobitnik ne preuzme pošiljku na kućnoj adresi i paket se vrati na adresu tvrtke MB Natural (dobitnik nije bio doma, dobitnik je odbio paket, dobitnik je dao neispravne podatke ili postoji neka viša sila) tvrtka MB Natural poslati će mu obavijest, a po primitku obavijesti sretni dobitnik će moći podići nagradni paket na adresi tvrtke MB Natural d.o.o. u roku od 8-15 dana od dana primitka obavijesti.
– Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a tvrtka MB Natural popis nepodignutih nagrada dostavlja Ministarstvu financija

12. Uvjete pod kojima se nagradna igra može otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja:
– Organizator (MB Natural d.o.o.) može prekinuti Nagradnu igru samo uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati ili u slučaju izraženih gospodarskih poremećaja na tržištu ili kod Organizatora (MB Natural d.o.o.)
– Organizator (MB Natural d.o.o.) će o prekidu obavijestiti javnost putem društvenih mreža (Facebook)
13. Nadležnost općinskog suda u slučaju spora između priređivača i sudionika nagradne igre je:
– Nadležni općinski sud u Bjelovaru
– Organizator (MB Natural d.o.o.) ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Organizator (MB Natural d.o.o.) i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti
– Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila
– Sve obveze Organizatora (MB Natural d.o.o.) prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika
14. Komisija organizatora (MB Natural d.o.o.-a)
– Uprava Organizatora (MB Natural d.o.o.) imenovat će Komisiju, koja se sastoji od tri člana, koja će pripremiti i kontrolirati tijek Nagradne igre i o tome sačiniti zapisnik
– U sklopu Nagradne igre, od strane tročlane komisije Organizatora (MB Natural d.o.o. -a) biti će odabrano najviše 6 dobitnika (2 dobitnika tjedno u vrijeme trajanja nagradne igre) koje su prema ovom pravilniku utvrđeni od strane komisije.
15. Autentično tumačenje pravila
– U skladu sa MB Natural d.o.o. – om ova Pravila potpisuje Odgovorna osoba trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću. Organizator (MB Natural d.o.o.) si pridržava pravo tumačenja ovih Pravila i to putem Komisije, zadužene za provedbu ovih Pravila, a koje imenuje Odgovorna osoba Organizatora (MB Natural d.o.o.)
– Sudionici Nagradne igre sudjelovanjem pristaju na pravo Organizatora (MB Natural d.o.o.) na tumačenje ovih Pravila te prihvaćaju takvo tumačenje koje će po potrebi izdati Komisija Organizatora (MB Natural d.o.o.)
16. Pravila privatnosti
– Organizator (MB Natural d.o.o.) će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom
– Svaki sudionik prijavljuje se imenom i prezimenom. Ime i prezime moraju biti isti kao na osobnoj iskaznici ili drugom službenom dokumentu sudionika.
– Ako ste za to dali izričitu privolu, Organizator (MB Natural d.o.o.) može Vaše osobne podatke obrađivati u promotivne svrhe putem društvenih mreža i drugih digitalnih i tiskanih medija
– Svi uvjeti prikupljanja i obrade osobnih podataka u svrhe promotivnih sadržaja, kao i prava ispitanika u pogledu takve obrade, detaljno su opisanu u općim uvjetima na stranici tvrtke MB Natural d.o.o., a nalaze se na ovom linku https://mbnatural.hr/opci-uvjeti/
– Ako ste izabrani kao dobitnik ove nagradne igre, Organizator kao voditelj obrade osobnih podataka ima legitimni interes da Vaše ime i prezime objavi na internetskim stranicama Organizatora (MB Natural d.o.o.) u svrhu obavještavanja ostalih sudionika nagradne igre o izabranom dobitniku
U Bjelovaru 20.11.2019 godine.

MB Natural d.o.o.
Odgovorna osoba:
Željko Blagojević
KLASA: UP/I-460-02/19-01/755
URBROJ: 513-07-21-01-19-2

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *